Bepalen van de oppervlaktespanning
etpwebshop.nl challenging plastics and static solutions.

Bepalen van de oppervlaktespanning

Hoe de oppervlaktespanning meten?

Wilt u de hechting van uw materialen controleren?
Testinkten geven een indicatie van de hechtkracht van drukinkten, lakken en lijmen op alle ondergronden zoals kunststof, metaal, keramiek en glas en over de mate van reinheid in mN/m (dyne/cm) weer.

Bepaling van oppervlaktespanning:
De oppervlakte-energie (OFE) of oppervlaktespanning (OFS) van vaste stoffen die gemaakt zijn van plastic, metaal, glas, keramiek en andere kunnen worden bepaald met testinkten. Met deze testinkten wordt op basis van het bevochtigingspatroon de mogelijkheid van de hechting op de te bedrukken - verlijmen - te lakken oppervlakken bepaald. De oppervlaktespanning wordt bepaald door de testinkten als een lijn van enkele centimeters lang op het te beoordelen oppervlak aan te brengen en het gedrag van de inktlijn te observeren.

Als de lijn binnen 2 of 4 seconden samentrekt - afhankelijk van de inktspecificatie - is de oppervlaktespanning van het testgebied lager dan die van de testinkt. Omgekeerd zou de verspreiding van de lijn laten zien dat de oppervlaktespanning van de aangebrachte inkt lager is dan die van het oppervlak. Als de lijn binnen de waarnemingstijd onveranderd blijft, is de oppervlaktespanning exact of iets hoger.

 Reinheid en Zuiverheid van materialen:
De termen reinheid en zuiverheid van materialen vereisen een meer gedetailleerde definitie. Aangezien materialen, zoals vormdelen of folies, in hun oppervlak aanwezig zijn, kan de term reinheid hier op zijn plaats zijn, omdat zuiverheid van materialen kan verwijzen naar de structuur, d.w.z. ook de interne structuur van een totaallichaam.
Vervuiling van materialen kan verschillende oorzaken hebben en vele vormen aannemen. Er moet rekening worden gehouden met deeltjesvormige vervuiling, evenals met filmische vervuiling. De eerstgenoemde zullen als afzonderlijke punten bestaan ​​en onregelmatig en met tussenpozen worden gerangschikt.
Filmische vervuiling daarentegen bedekt het oppervlak volledig of gedeeltelijk en kan, als het schoon is, ook als zuiver worden omschreven, waarvoor een respectieve definitie, bijv. oppervlaktespanning / oppervlakte-energie, zou moeten gelden.

Ze kunnen echter niet verwijzen naar de innerlijke structuur van het werkstuk, die op zijn best alleen kan worden beschreven door de zuiverheid. Omdat het de oppervlakken zijn die verder worden bewerkt, moeten ook de reinheidstoestanden worden gedefinieerd, wat in het algemeen mogelijk is met de term oppervlaktespanning.

Twee soorten onderzoeksprocedures vullen elkaar aan
De bewerkingen betreffen bijvoorbeeld bedrukken, schilderen en lijmen. De methoden hiervoor zijn, als eenvoudige oplossing, het onderzoeken van de oppervlakken met testinkten en de contacthoekmeting. De eerste is gemakkelijk te hanteren en dus praktijkgerelateerd, aangezien de inkt in de productieprocessen probleemloos op de testoppervlakken kan worden aangebracht. Dit laatste vereist een uitgave in termen van apparatuur. Het kan de componenten van de oppervlaktespanning in polaire en dispersieve scheiding weergeven.

De testinkttest toont alleen de som van de twee waarden, wat meestal voldoende is om de oppervlakken te beoordelen. Beide methoden kunnen niet contactloos of continu worden gebruikt. Dit laatste betekent dat bij fabricageprocessen, zoals bij folies het geval is, metingen alleen in rusttoestand kunnen worden uitgevoerd, dus niet aan bewegende banen.

In uitzonderlijke gevallen kon een meting alleen met een zeer lage snelheid worden uitgevoerd. De termen reinheid en zuiverheid kunnen optioneel worden gebruikt, waarbij reinheid altijd alleen van toepassing is op de oppervlakken. Het is echter beter om ze niet gemengd te gebruiken, omdat dit tot irritatie kan leiden.

Voorbehandeling met verhoogde oppervlaktespanning
Traditioneel verwijst de term voorbehandeling naar het reinigen van oppervlakken met mechanische middelen, in het bijzonder wassen met of zonder oplosmiddelen. Sinds enkele decennia wordt voorbehandeling ook toegepast bij fysische behandeling door middel van corona-, plasma- en vlambehandeling, waarbij de oppervlakken door elektrische actie zodanig worden veranderd dat hun polaire componenten sterk worden verhoogd, waardoor de oppervlaktespanning en dus aanzienlijk verbetert de hechting.

Zo kunnen de kunststoffen gemaakt van polyolefinen, waarvan de natuurlijke oppervlaktespanningswaarden rond de 30 mN/m liggen, relatief eenvoudig op waarden boven de 45 mN/m gebracht worden, wat zeer goede hechtwaarden geeft voor bedrukken, lijmen en schilderen. Deze waarden zijn met de oorspronkelijke reinigingsmethoden geenszins te bereiken, waarbij men moet inzien dat voor een bruikbare voorbehandeling met de fysische methoden veelal een mechanische voorreiniging noodzakelijk is.

Dit geldt vooral voor metalen oppervlakken die bijvoorbeeld verontreinigd zijn met oliën die worden gebruikt bij de productie van de folies of vormdelen.
Algemeen kan worden gesteld dat bij het afdrukken, de oppervlakte-energie van het substraat tenminste 10 dynes hoger moet zijn dan de inkt, voor goede hechting.


 
 
Algemene richtlijnen voor de behandeling variëren voor de verschillende ondergronden en kan worden gevonden in de tabellen en worden door de industrie aanbevolen niveaus voor het proces.

I.v.m. met het verlopen van de waarde van de pennen of inkten, dient u deze met regelmaat te vervangen;
Dagelijks geopend ca 3 maanden
Wekelijkse geopend ca 6 maanden
Maandelijks geopend ca 12 maanden
Houdbaarheid ongeopend ca 12 maanden


Download hier onze test instructie voor inkten.

 

Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.
Disclaimer, copyright en cookies of onze Privacyverklaring
SLUITEN