ETP Plastics | Betaalmogelijkheden
etpwebshop.nl challenging plastics and static solutions.

Betaalmogelijkheden

 • iDeal
 • Vooruit betalen via bankoverschrijving
 • Credit card (Mastercard / Visa / American Express)
 • Billink (achteraf betalen)
 • Klarna (achteraf betalen)
 • Bancontact
 • KBC
 • Belfius
 • Paypal
 • Sofort Banking


Achteraf Betalen met Billink & Klarna
De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die ETP Plastics in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor risicoanalyses en het de voorkomen, opsporen en bestrijden van fraude of onregelmatigheden.

Aanpassing/Aanvulling Algemene Voorwaarden ETP Plastics
Aanvuling op Artikel 10 - Bij de keuze in onze webshop "betaling achteraf via Billink" heeft ETP Plastics deze vordering uit handen gegevens aan Billink B.V. te Rotterdam. Dan gelden deze extra bepalingen:
 
 • Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: "Billink"). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen.
   
 • De gegevens van de opdrachtgever worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de opdrachtgever voor betalen op rekening te weigeren.
   
 • De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgegever dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
   
 • In geval van zakelijke opdrachtgevers is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de opdrachtgegever in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrog te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 75% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald goot in dot geval tevens over op de derde aan wie de vordering wordt overgedragen.
Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.
Disclaimer, copyright en cookies of onze Privacyverklaring
SLUITEN